•     

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey" yaremye Umugabo n'Umugore." Pasiteri "

Pasiteri witwa Emmanuel wo muri Kenya, yanenze abagore bita amazina arimo" Beby" na Honey" ko ayo mazina anyuranyije n'ijambo ry'Imana

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey" yaremye Umugabo n'Umugore." Pasiteri "
Umugore ntakwiye kwita umugabo we ngo

Yagize ati" Umugore akwiye kwita umugabo we " Mugabo wange". Yahise atanga urugero icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiriya 

Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana ni ko yamuremye, umugabo n'umugore ni ko yabaremye. 
(Itangiriro 1:27)

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey"

Uyu mu kozi w'Imana yavuze ko iyo umugore yita umugabo ngo ni Beby, uwo mugabo ahita yumva ko ari nk'umwana muto bigatuma atamenya inshingano z'urugo.

Bagabo John

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey" yaremye Umugabo n'Umugore." Pasiteri "

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey" yaremye Umugabo n'Umugore." Pasiteri "
Umugore ntakwiye kwita umugabo we ngo

Pasiteri witwa Emmanuel wo muri Kenya, yanenze abagore bita amazina arimo" Beby" na Honey" ko ayo mazina anyuranyije n'ijambo ry'Imana

Yagize ati" Umugore akwiye kwita umugabo we " Mugabo wange". Yahise atanga urugero icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiriya 

Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana ni ko yamuremye, umugabo n'umugore ni ko yabaremye. 
(Itangiriro 1:27)

Imana ntabwo yaremye "Beby" na Honey"

Uyu mu kozi w'Imana yavuze ko iyo umugore yita umugabo ngo ni Beby, uwo mugabo ahita yumva ko ari nk'umwana muto bigatuma atamenya inshingano z'urugo.

Bagabo John